top of page

2022

UPDATE 29/06/22 /// KEES VAN DONGEN IN SINGER LAREN

Restauratie voor werken Kees van Dongen.

De JK Art Foundation hecht veel waarde aan het behoud van het cultureel erfgoed en de kwaliteit van de collectie. Voorafgaand aan de tentoonstelling 'Kees van Dongen, The Road to Success' heeft de foundation in samenwerking met kunsthistoricus en Van Dongen-expert besloten om de vier gekozen werken te laten restaureren. De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door Redivivus, onder leiding van Gwendolyn Boevé-Jones. Zo wordt er voor gezorgd dat de kunstwerken in optimale staat verkeren voordat te bewonderen zijn door het publiek.

26/03/22 /// KEES VAN DONGEN IN SINGER LAREN

Vier van Dongens naar Singer Laren

De JK Art Foundation heeft met trots vier werken van Kees van Dongen in bruikleen gegeven aan Singer Laren voor de toonstelling 'Kees van Dongen,The Road to Succes'. Van Dongen is één buitengewoon getalenteerde kunstenaar, die in één adem genoemd wordt met de grote namen uit de 20ste eeuw, zoals Matisse, Braque en Picasso. Hij was uitermate ambitieus en de tentoonstelling geeft u dan ook een compleet beeld van de kennis en kunde. Stap voor stap wordt u meegenomen op de weg die van Dongen aflegde naar zijn roem en succes, waardoor u een beter begrip krijgt van deze publiekslieveling van Singer Laren.

BorremansMichaël (1963)
The Ghost II, 2008 (detail)

bottom of page